1. Home
  2. 興趣班資訊
  3. 【奧數題目】免費下載奧數練習+影片詳細解釋
【奧數題目】免費下載奧數練習+影片詳細解釋

【奧數題目】免費下載奧數練習+影片詳細解釋

0

好多家長都覺得奧數班係聰明小朋友嘅集中地,只有天資聰穎嘅佢地先可以學奧數。但事實上並不是如此,甚至有些對數字不敏感的孩子都會上奧數班。想知道到自己小朋友到底適唔適合學奧數,或者對奧數有冇興趣? 家長可以試下同小朋友一齊做以下嘅奧數題目。

了解奧數班


img

幼稚園奧數題目

1. 參考附圖,圖中共有多少個正方形?

奧數題目-圖中共有多少個正方形?

2. 小日和小月同在一條有18 人的隊伍排隊,由左數起的第5名是小日,由右數起的第 10名是小月,問二人之間站了多少人?

3. 小思有20枝鉛筆,比小樂少8枝鉛筆,他們一共有多少枝鉛筆?

4. 求1+3+5+7+9的值。

5. 求9+9+9+9+9+9-8-8-8-8-8-8 的值。

6. 下列算式中,空格内應填上甚麼數字?

奧數題目-下列算式中,空格内應填上甚麼數字?

7. 如果 ◯ = 4 ,△ = 5 ,那麼△ + ◯ + △ + ◯ + △ 等於多少?

8. 如果

    △  =  ◯ + ◯ 

    ▢ =  △  +  △

    ✩ = ▢ + ▢

    1個 ✩ 等於多少個 ◯?

9. 小智有郵票 16枚,妹妹有郵票 12 枚。小智要給妹妹多少枚郵票,才能使他們的郵票一樣多?

10. 參考附圖,觀察兩個天平,問一個西瓜的重量相等於多少顆草莓的重量?

奧數題目-參考附圖,觀察兩個天平,問一個西瓜的重量相等於多少顆草莓的重量?

11. 參考附圖,左邊的圖由 4 塊積木組成。那麼右邊的圖由多少塊積木組成?

奧數題目-左邊的圖由 4 塊積木組成。那麼右邊的圖由多少塊積木組成?

12. 下列算式中,最後的答案是奇數還是偶數?

奧數題目-下列算式中,最後的答案是奇數還是偶數?

13. 去年,哥哥、弟弟和妹妹三人年齡合共 22歲,那麼在明年,他們三人年齡合共多少歲?

K2升K3奧數題目

K3升小一奧數題目

小一升小二奧數題目

小二升小三奧數題目

奧數題目答案下載

Data Sir 奧數班推介

Gene Got Talent 的奧數班是市場上唯一學生奪取香港不同奧數比賽一等獎/金獎比三等獎/銅獎最多的奧數學校。在2022年年度, 他們的學員創造了多個驕人的成績,反映出他們的教學成效。其中獎項包括:

【 GMEC📝 】
🌟 K2冠軍、季軍 🌟K3 季軍 🌟金獎多名
【 WMI 📝 】
🌟 金奬 多名
【 MathConcept數學大激鬥 📝 】
🌟 K3 亞軍 🌟P1 冠軍 🌟金奬多名
【 大灣盃 📝 】
🌟 金奬多名
【 港澳盃 📝 】
🌟 金奬多名
【 華夏盃📝 】
🌟 一等獎多名 🌟其中40%以上P1參賽同學在華夏盃晉級賽取得一等獎或以上,成績冠絕全港。

想了解更多奧數班課程?

tags:
Close