1. Home
  2. 幼稚園升學
  3. 英文生字表 小學生要識幾多英文先夠?
英文生字表 小學生要識幾多英文先夠?

英文生字表 小學生要識幾多英文先夠?

0

學習英文的重要性不言而喻。即使是為了小朋友之後入學面試順利,有好表現,都需要儘早讓小朋友接觸英文,打好基礎。而學習英文第一步通常都由建立生字量開始,這個時候,生字表就是小朋友的好夥伴了。但幼稚園英文生字表要幾多先算足夠呢?又要什麼英文生字記憶法可以幫助小朋友記住生字,不用令父母咁煩惱呢?

小學英文生字表

為小朋友建立英文生字表原意是讓小朋友慢慢建立詞彙,逐步掌握英文。但是,家長可千萬要小心,不要急於求成,緊記,背到英文生字表的生字不等於就是學會了英文。要掌握語言,處理要認得和記得英文生字表外,還要知道和熟悉英文生字表單字的意思和用法。

img

另外,雖然英文生字有很多,但是日常常用,或者說用來應對日常生活的生字,其實不需要很多。更可況,對於小朋友而言,入門要掌握的英文生字表生字量,其實熟練300個左右已經很足夠。所以,英文生字表的量其實不是最重要的,更重要是讓小朋友熟悉這些常用生字的用法和意思,透過這些生字學習英文的意思和知道之後要如何學習英文。

英文生字記憶法

首先,我們可以先了解學習英文和語言是有一個循序漸進的過程的。要掌握語言,正確的學習次序都會是由聽開始,再慢慢記得並模仿讀音到講得出和忍得出,到最後寫得出並運用到。

建立一個有利學習英文生字的環境,不少家長都會在家中播放各種音樂兒歌,讓孩子多聽,並跟隨跟唱。另外,也會播放不同的英文卡通片等,讓小朋友多聽、多看、多接觸英文。如此,在日常接觸中,小朋友就會慢慢吸收到大量的英文生字。建立基本的語感和興趣。

之後,大概到2歲半到3歲開始,慢慢小朋友就可以上Phonics課程,學習系統的英文拼音,掌握英文的發音和拼寫技巧。掌握讀與拼之間的關係後,小朋友就可以更輕鬆地處理英文生字表,從此可以遠離死記硬背的痛苦。同時間,小朋友的生字量也會有明顯的上升和改善。對於他們之後,學習句子和段落的讀寫打下很紮實的基礎。

但對於要幫助小朋友建立英文生字表的英文生字記憶法,也有幾個使用的技巧供家長參考。

1.          建立英文生字卡

英文生字表是一件很無趣的事。想當年自己對這tense表的痛苦,亦可以理解當中的苦悶。所以,為了讓被英文生字表這件事變的有趣生動,家長可以建立英文生字卡,在卡上配以圖像和在背後附上生字的句子用法。如此,可以幫助孩子能一目了然知道英文生字和意義,更容易將兩者建立連結,讓記憶更深。慢慢地,更可以將生字卡變成,字母和圖像配對的遊戲,讓孩子挑戰,讓記生字表的過程變得像親子遊戲一樣。

2.         融入生活多聽多講

除了在固定時間拿出英文生字表與孩子學習、背讀外,將英文生字表的學習融入生活也是很重要的。如果只有在固定時間拿英文出生字表學習,小朋友定必很快就會覺得悶,和對生字表抗拒,因為他們能夠將生字表連結和定性為厭惡無聊的事情。這除了對他們記憶英文生字表內容無益外,甚至會影響他們之後學習英文的興趣。所以,將學習融入生活,看到實物時多鼓勵小朋友用英文告訴你單詞,或甚慢慢進行簡單的英文句子對答。讓學習融入生活,而不是只是在紙張課本或固定時間的作業,可以幫助孩子理解英文是怎麼一回事,也會有助他們記憶。

3.         讓孩子畫出生字

塗塗畫畫是小朋友的自然行為,好動愛想像也是小朋友的天性。家長可以讓孩子順應他們的喜好性格學習英文。例如讓孩子畫出生字表的詞語,或者利用生字表的詞語造句,與孩子演出情境。這樣的親子活動,可以增加趣味幫助孩子加深記憶,記得詞義外,還可以促進親子關係,一舉兩得。

其實學習英文是一件生動日常的事情,而英文生字表只是一個固定的死物。都讀得出英文生字表的文字不代表英文就好。學習英文的方式有很多種,找對方法就不怕學不好英文,不怕基礎打不好。

學習英文是一件生動日常的事情,找對方法就不怕學不好英文。
Close